سطر
استاد میرخانی
شاخه : نستعلیق
  • هنر خوشنویسی، آرامش بخش است
  • ۰۲ مرداد ۱۳۹۳
  •  دبیر انجمن خوشنویسان با اشاره به پیشرفت های روزافزون تکنولوژی و صنعت، گفت: در دنیای امروز هنر خوشنویسی، می تواند نقش آرامش بخش در زندگی داشته باشد.
  • درآمدی بر خوشنویسی ایرانی
  • ۲۹ تیر ۱۳۹۳
  • درباره نویسنده حمیدرضا قلیچ خانی (۳۱/۴/۱۳۴۷) تهران . فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، خوشنویس و دارای مدرک دکتری از دپارتمان فارسی ..